טרומבוציטמיה ראשונית

מגדר ושרידות בטרומבוציטמיה ראשונית

החוקרים מצאו כי לגברים במחלה זו פרוגנוזה רעה יותר וכי גיל מעל 60 וספירת לויקוציטים גבוהה מהווים גורמי סיכון עצמאיים נוספים לשרידות קצרה

על בסיס מידע ממחקרים אפידמיולוגיים אחרונים ומחקרים רטרוספקטיביים שבוצעו בעבר, החוקרים ביקשו לבחון את ההשפעה של מגדר על שרידות ב-1,494 חולים עם טרומבוציטמיה ראשונית. אוכלוסיית המחקר הראשונית כללה 904 חולים מה-Mayo Clinic (גיל חציוני 58 שנים; 65% נשים). על פי הסולם הפרוגנוסטי הבינלאומי לטרומבוציטמיה ראשונית (IPSET),י23% היו עם מחלה בסיכון גבוה, 42% בסיכון בינוני ו-35% בסיכון נמוך.

אנליזה רב-משתנית שכללה גורמי סיכון רלוונטיים ל-IPSET זיהתה כי מין גברי (יחס סיכונים 1.6, רווח בר-סמך 95%: 1.3-2.0), גיל השווה או גבוה מ-60 שנים (יחס סיכונים 4.3, 3.4-5.4) וספירת לויקוציטים השווה או גבוהה מ-11X10^9 לליטר (יחס סיכונים 1.5, 1.3-1.9) הינם מנבאים עצמאיים של שרידות קצרה. ממצאים אלו אומתו באמצעות אנליזה נפרדת של 590 חולי טרומבוציטמיה ראשונית (65% נשים) מאוניברסיטת פירנצה, איטליה עם יחסי סיכונים של 1.6 (1.1-2.5), 4.6 (2.2-9.5) ו-1.8 (1.1-2.8) בהתאמה. ההשפעה המנבאת העצמאית של גיל אומתה פעם נוספת באמצעות אנליזה רב-משתנית נפרדת כנגד קטגוריות הסיכון המופיעות ב-IPSET: יחסי סיכונים עבור עוקבות Mayo ופירנצה היו 1.5/1.6 (1.2/1.1-1.8/2.5) עבור מין זכר, 6.8/7/5 (5.0/3.1-9.3/18.3) עבור IPSET בסיכון גבוה ו-2.8/4.1 (2.1/1.8-3.8/9.5) עבור IPSET בסיכון בינוני.

יתרה מכך, חסרון השרידות בגברים היה בולט ביותר בקטגוריות הסיכון הגבוה על פי ה-IPSET ובחולים מעל גיל 60. בשתי עוקבות החולים, רקע של טרומבוזיס היה מובהק סטטיסטית במודל חד-משתני כגורם מנבא לשרידות קצרה אך לא במודל הרב-משתני.

התצפיות מהמחקר הנוכחי מצביעות כי נשים עם טרומבוציטמיה ראשונית חיות זמן רב יותר מהגברים וכי מין יכול להחליף רקע של טרומבוזיס כגורם מנבא לשרידות כללית.

מקור: 

Tefferi, A. et al.  (2017) American Journal of Hematology. 92(11), 1193

 

נושאים קשורים:  טרומבוציטמיה ראשונית,  מין,  שרידות,  גורם מנבא,  טרומבוזיס,  מחקרים
תגובות