המטולוגיה

L-Glutamine כטיפול באנמיה חרמשית

טיפול ב L-Glutamine הוריד בצורה משמעותית את כמות משברי הכאב והאשפוזים בקרב מטופלים עם אנמיה חרמשית לעומת אינבו

29.07.2018, 11:35
אנמיה חרמשית (הדמיית אילוסטרציה)

עקה חמצונית היא תורם משמעותי בפתו-פיזיולוגיה המורכבת של אנמיה חרמשית. טיפול פומי ב-L-Glutamine הדגים בעבר הצלחה בהגדלת היחס של הצורה המחוזרת של Nicotinamide adenine dinucleotides בתאי דם אדומים מחורמשים. נראה שהגדלה זו מורידה את העקה החמצונית ויכולה לגרום לירידה באירועי הכאב הקשורים באנמיה חרמשית.

במחקר שלב 3, רב-מרכזי, אקראי, בביקורת עם אינבו ובסמיות כפולה זה, בדקו החוקרים את היעילות של L-Glutamineי(0.3 ג/ק"ג משקל גוף למנה) במתן דו-יומי בצורה פומית, בהשוואה לאינבו, להורדת ההיארעות של משברי כאב בקרב חולים עם אנמיה חרמשית או אנמיה חרמשית עם תלסמיה (sickle β0-thalassemia) ורקע של שני משברי כאב או יותר במהלך השנה הקודמת. חולים שטופלו ב-Hydroxyurea במינון קבוע בשלושת החודשים שטרם למחקר המשיכו באותו טיפול במהלך 48 השבועות של המחקר.

230 מטופלים (בגילאים 5-58, 53.9% נשים) הוקצו באקראי, ביחס של 2:1, לקבל טיפול ב-L-Glutamineי(152 מטופלים) או באינבו (78 מטופלים). המטופלים בקבוצת ה-L-Glutamine חוו באופן משמעותי פחות משברי כאב לעומת המטופלים בקבוצת האינבו (P=0.005) עם כמות חציונית של 3 משברים בקבוצת ה-L-Glutamine לעומת 4 בקבוצת האינבו. כמו כן, בקבוצת ההתערבות הניסויית נרשמו פחות אשפוזים (P=0.005) עם כמות חציונית של 2 אשפוזים בקבוצת ה-L-Glutamine לעומת 3 אשפוזים בקבוצת האינבו. שני שליש מהמטופלים בשתי הקבוצות קיבלו במקביל טיפול ב-Hydroxyurea. מטופלים בקבוצת ה-L-Glutamine סבלו יותר מתופעות לוואי כמו בחילה קלה, כאב בחזה ממקור שאינו לבבי, עייפות וכאב מוסקולוסקלטלי.

לסיכום, בקרב ילדים ומבוגרים עם אנמיה חרמשית, מספר משברי הכאב במשך 48 שבועות הטיפול היה נמוך יותר בקרב מטופלים שקיבלו טיפול פומי ב-L-Glutamine, בין אם כטיפול יחיד או עם Hydroxyurea, לעומת מטופלים שקיבלו אינבו, עם Hydroxyurea או ללא.

מקור: 

Niihara Y. et al (2018). N Engl J Med 2018; 379:226-235

נושאים קשורים:  המטולוגיה,  אנמיה חרמשית,  תלסמיה,  L-Glutamine,  hydroxyurea,  הקצאה אקראית,  אינבו,  סמיות כפולה,  קבוצת ביקורת,  מחקרים
תגובות