מחקרים

השפעתה של גישה רבת אופנים להפסקת טיפול עם ונקומיצין במושתלי מח עצם עם נויטרופניה פיברילית

חוקרים טוענים כי הגדרת קריטריונים להפסקת ונקומיצין בזמן הנכון, חשובה במטופלים עם נויטרופניה

השתלת מח עצם (צילום: אילוסטרציה)
השתלת מח עצם (צילום: אילוסטרציה)

בהנחיות הקיימות כיום, ישנה המלצה להוסיף ונקומיצין לטיפול האמפירי בנויטרופניה פיברילית במטופלים העונים על קריטריונים מסוימים. עם זאת, לאחר 48 שעות מומלץ להפסיק את הטיפול עם ונקומיצין, במידה ואין זיהוי של אורגניזמים גראם-חיוביים. בהסתמך על הנחיות אלו, צוות ניהול ייעודי הגדיר קריטריונים להפסקת הטיפול עם ונקומיצין לאחר 48 שעות, והגביר את המעקב אחר השימוש בונקומיצין בגישה רבת אופנים. מטרת החוקרים באנליזה רטרוספקטיבית זו הייתה להעריך את ההשפעה של גישה רבת אופנים כזאת על הפסקת הטיפול האמפירי עם ונקומיצין לאחר 48 שעות, בחולים עם נויטרופניה פיברילית.

החוקרים כללו באנליזה הרטרוספקטיבית עוקבה לפני ואחרי התערבות ב-200 מטופלים לאחר השתלת מח עצם עם נויטרופניה פיברילית, בין השנים 2015-2018. קריטריונים להמשך הטיפול עם ונקומיצין לאחר 48 שעות כללו: זיהום של אורגניזם גראם-חיובי עמיד שתועד בתרביות, משטח אף חיובי ל-MRSA עם עדות לדלקת ריאות או אי יציבות המודינמית עם חשש לאלח דם. המאפיינים הבאים נאספו לגבי הנבדקים: זיהום MRSA בעבר, איסוף משטח אף ל-MRSA ותוצאותיו, תוצאות תרביות, משך הטיפול עם ונקומיצין, הסיבה מאחורי הארכת הטיפול מעבר ל-48 שעות, והתחלה מחדש של טיפול עם ונקומיצין.

בעוקבה שלאחר ההתערבות, החוקרים מצאו כי שיעור הפסקת הטיפול עם ונקומיצין לאחר 48 שעות עלה מ-31% (רווח בר-סמך 95%: 21.94-40.05) ל-70% (רווח בר-סמך 95%: 61.02-78.97, p<0.0001).י23% נוספים מתוך ההוראות למתן ונקומיצין, הופסקו לאחר 72 שעות. זאת ועוד, שיעור השימוש בונקומיצין שאינו נכנס תחת הקריטריונים המוגדרים, ירד מ-33% לפני ההתערבות, ל-1% לאחר ההתערבות.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הגדרת קריטריונים לשימוש בונקומיצין במטופלים עם נויטרופניה פיברילית, שיפר באופן משמעותי את שיעור הפסקת הטיפול עם ונקומיצין. ההגדרה מחדש נעשתה בגישה רבת אופנים, על ידי שיתוף פעולה של המטולוגים, מומחים במחלות זיהומיות, רוקחים קליניים וצוות הניהול האנטיביוטי.

מקור: 

Perreault, S. et al. (2019; 21(2)). Transplant Infectious Disease. https://doi.org/10.1111/tid.13059

נושאים קשורים:  מחקרים,  נויטרופניה פיברילית,  השתלת מח עצם,  אורגניזמים גראם-חיוביים,  ונקומיצין
תגובות