מחקרים

הקשר בין מאפייני התורם לתמותה בתוך בית החולים ומשך אשפוז בקרב מקבלי עירוי כדוריות דם אדומות

חוקרים טוענים כי אין קשר בין מאפיינים של תורמי דם לבין תמותה בתוך בית החולים של מקבלי מנות הדם

19.12.2019, 18:09
תרומת דם. אילוסטרציה

ישנם לאחרונה דיווחים על ממצאים סותרים בנוגע לקשר בין הנתונים הדמוגרפיים של תורמי דם לתמותה של מטופלים המקבלים את מנות הדם. החוקרים שיערו כי אנליזה של מאפייני תורם נוספים והתחשבות בתוצאים אלטרנטיביים עשויים לספק הבנה טובה יותר של חוסר האחידות בתוצאות.

החוקרים ערכו אנליזה של נתונים מעוקבה רטרוספקטיבית על מקבלי מנות דם, ממחקר בשם Recipient Epidemiology and Donor Evaluation Study‐IIIי(REDS‐III). החוקרים השתמשו באנליזת רגרסיה מרובדת על שם COX, על מנת להעריך את הקשרים בין המאפיינים של תורמי הדם לבין תמותה ומשך אשפוז לאחר עירוי דם, בקרב מטופלים שקיבלו עירוי כדוריות דם אדומות. החוקרים העריכו את מאפייני התורמים ובכללם גיל, מדד מסת גוף, רמות המוגלובין וסטטוס עישון. האנליזות הסטטיסטיות עברו התאמה לגורמים הקשורים למקבלי המנות, כולל מספרן הכולל של מנות הדם שקיבלו.

החוקרים בדקו 93,726 מטופלים ב-130,381 אשפוזים, במהלכם בוצעו 428,461 עירויי דם. לא נמצא קשר בין מאפיינים הקשורים לתורם לבין התמותה בתוך בית החולים. עם זאת, החוקרים מצאו כי קבלה של מנות דם מתורמים צעירים מגיל 20 הייתה קשורה למשך אשפוז קצר יותר (יחס סיכונים לשחרור למנת דם – 1.03; רווח בר-סמך 95%: 1.02-1.04, P<0.001). לא נמצא קשר דומה עבור אף מאפיין אחר הקשור לתורם.

החוקרים הגיעו למסקנה כי אין עדות לקשר בין מאפיינים הקשורים לתורמי דם, לבין תמותה בתוך בית החולים. הממצאים הקשורים למשך אשפוז קצר יותר במקבלי מנות מתורמי דם צעירים הינם מעניינים, אך דורשים אשרור נוסף. לדעת החוקרים, יש צורך בשיתופי פעולה עתידיים על מנת לפתח מסגרת של גישות שיטתיות מתאימות, בהן ייעשה שימוש באנליזות המקשרות בין עוקבות גדולות.

מקור: 

Roubinian, N. et al. (2019). Transfusion. https://doi.org/10.1111/trf.15541

נושאים קשורים:  מחקרים,  עירוי כדוריות דם אדומות,  תמותה בתוך בית החולים,  משך אשפוז,  תורמי דם
תגובות