מחקרים

טסיות ללא התאמת ABO קשורות לשיעורים גבוהים יותר של תגובה לעירוי

חוקרים סבורים כי טסיות עם התאמה של קבוצות הדם הינן בעלות שיעורי תגובה נמוכים ביותר

22.03.2020, 18:00

ידוע זה מכבר כי התאמה בין קבוצות דם יכולה להשפיע על הבטיחות והיעילות של עירוי טסיות דם. טסיות שאין להן התאמת ABO ככל הנראה מעלות את הסיכון לתגובות כתוצאה מהעירוי, על אף שהיקף הסיכון אינו ברור.

החוקרים אספו נתונים על כל עירויי הטסיות שבוצעו במהלך תקופה של יותר מ-36 חודשים, וסיווגו אותם על פי קבוצת הדם של מקבל העירוי ומוצר הדם. לאחר מכן, מיזגו אותם עם נתונים שכללו את כל התגובות לעירוי שדווחו במהלך תקופה זו. החוקרים חישבו את שיעורי התגובה לעירוי בקרב תת-קבוצות שונות.

החוקרים מצאו כי במטופלים בני יותר משנה, שיעור התגובה לעירוי בקבוצה שהייתה בה התאמת קבוצות דם היה 1.0%, בעוד בקבוצה בה לא הייתה התאמה היה שיעור מוגבר של 1.7%. שיעור התגובה המוגבר נשאר כזה אפילו אם האנליזה הוגבלה למרכזים לשליטה במחלות והרשת הבטיחות הלאומית לבריאות/מניעה, ובכך סיווג את התגובות לאלרגיה או תגובה לא המוליטית פיברילית. בנוסף, מצאו החוקרים כי השיעור המוגבר בטסיות לא תואמות לא היה תלוי בגיל המנה. באופן מפתיע, עירויים של מנות שלא היו מתאימות בקבוצות העיקריות (כאשר לא הייתה התאמה בין אנטיגנים A ל-B) הייתה בעלת שיעור התגובה הגבוה ביותר, של 2%. במהלך תקופת המחקר, דיווחו החוקרים על 3 תגובות המוליטיות אקוטיות בקרב 2522 מקבלי עירויי טסיות לא תואמים (0.12%).

החוקרים הגיעו למסקנה כי עירויי טסיות עם התאמה של קבוצות הדם היו בעלי שיעור התגובה הנמוך ביותר בקרב כל העירויים. בעוד תגובות המוליטיות נצפו בעירויים ללא התאמה של הפלזמה, השיעור עדיין לא היה גבוה מאוד. בנוסף, עירוי של טסיות עם חוסר התאמה של קבוצות הדם ABO היה בעל שיעור התגובה הגבוה ביותר, של פי 1.5 עד 2, בהשוואה לעירוי של טסיות עם התאמה.

מקור: 

Malvik, N. et al. (2019). Transfusion. https://doi.org/10.1111/trf.15655

נושאים קשורים:  מחקרים,  עירוי טסיות,  חוסר התאמה של קבוצות דם,  תגובה המוליטית אקוטית
תגובות