מחקרים

הימצאות וגורמי סיכון לירידה בברזל בתורמי טסיות ובדיקת פריטין על מנת למגר את התופעה

חוקרים סבורים כי יש ליידע תורמי טסיות בנוגע לרמות פריטין נמוכות

31.03.2020, 15:56
בדיקות דם, רמת פריטין (צילום: אילוסטרציה)

רוב ה-SDPsי(single‐donor platelet donors) הופכים לכאלה לאחר שתרמו כדוריות דם אדומות בעבר. הפיכתם לתורמי טסיות נעשית לאחר זיהוי ספירת טסיות גבוהה, סמן שבו זמנית יכול להיות קשור לירידה ברמות הברזל. לכן, תורמי טסיות עלולים להיות בסיכון לא מזוהה לירידה ברמות הברזל.

על מנת להעריך את ההימצאות של ירידה ברמות הברזל, החוקרים ביצעו בדיקת פריטין לגברים שתרמו טסיות, עם רמות המוגלובין של פחות מ-13.5 גרם/דציליטר. רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים זיהתה גורמי סיכון לרמות פריטין נמוכות (שהוגדרו כ-26 ננוגרם/מ"ל או פחות), ומאגרי ברזל ריקים (כלומר רמות פריטין של פחות מ-12 ננוגרם/מ"ל). החוקרים רצו להעריך את ההשפעה של יידוע התורמים בנוגע לתוצאות בדיקת הפריטין שלהם, לכן בדקו את הרצון להמשיך ולתרום של נבדקי "התערבות" ולפני ואחרי מתן התראה בנוגע לרמות הפריטין שלהם. את התוצאות השוו החוקרים להתנהגותם של נבדקי "בקרה" לפני ואחרי העלאה של רמת ההמוגלובין המינימלית, המאפשרת לתרום טסיות לגברים. בנוסף, ערכו החוקרים סקר ממוחשב לנבדקי ההתערבות, שבדק האם הם נוטלים תוספי ברזל.

החוקרים דיווחו כי ההימצאות של רמות פריטין נמוכות הייתה 50% ומאגרי ברזל ריקים היו ב-23% מהנבדקים. הסיכון עלה כאשר היה מדובר בתרומות טסיות לעתים קרובות, בין אם הנבדקים תרמו כדוריות דם אדומות בעבר ובין אם לא. נמצא כי תדירות התרומה לאחר התראה על רמות הפריטין ירדה ב-1,272 תורמי ההתערבות (19%, מ-13.9 ל-11.2 תרומות בשנה), בהשוואה ל-878 תורמי הבקרה (49%, מ-12.3 ל-6.3 תרומות בשנה). רק 20% מתורמי ההתערבות דיווחו כי לקחו תוספי ברזל לאחר קבלת המכתב המיידע אותם בנוגע לתוצאות הפריטין הנמוכות, כאשר 64% מתוך אלו שלא נטלו תוספים התחילו לקחת תוספים לאחר המכתב.

החוקרים הגיעו למסקנה כי תורמי טסיות אכן הגיבו להתראה על רמות הפריטין הנמוכות וההמלצות על נטילת תוספי ברזל. לכן הם סבורים כי בדיקת פריטין יכולה להועיל לבריאותם של התורמים ולהבטיח אספקת טסיות יציבה.

מקור: 

Spencer, B. R. et al. (2020). Transfusion. https://doi.org/10.1111/trf.15729

נושאים קשורים:  מחקרים,  טסיות,  תורמי טסיות,  פריטין,  מאגרי ברזל,  תוספי ברזל
תגובות