השתלת דם טבורי

שיפור בתמותה המוקדמת לאחר השתלת דם טבורי במנה אחת

חוקרים סבורים כי ישנו שיפור בהישרדות המוקדמת הכוללת לאחר השתלת דם טבורי במבוגרים ב-20 שנים האחרונות

עירוי לחולה המטולוגי. אילוסטרציה

עד היום, המגבלה העיקרית בהשתלת דם טבורי במבוגרים הייתה ונותרה ההתאוששות ההמטו-פואטית המאוחרת וההיארעות המוגברת של כשל השתל, מה שהוביל לסיכון מוגבר לתמותה מוקדמת. החוקרים העריכו את שיעור ההישרדות המוקדמת בסך הכל, בנוסף לשיעורי התמותה ללא חזרה של המחלה, העלייה בספירת הנויטרופילים, מחלת שתל כנגד המאכסן חריפה, ואת הסיבה לתמותה מוקדמת בקרב 9,678 מטופלים מבוגרים שקיבלו השתלת דם טבורי במנה בודדת ביפן, בין השנים 1998-2017.

החוקרים מצאו כי ההסתברות להישרדות כוללת לאחר 100 ימים הייתה 64.4% בתקופה שבין 1998-2007, 71.7% ב-2008-2012 ו-78.9% ב-2013-2017 (p<0.001). ההיארעות המצטברת לתמותה ללא חזרת מחלה ב-100 הימים לאחר ההשתלה באותן התקופות הייתה 28.3%, 20.8% ו-14.6%, בהתאמה (p<0.001). בנוסף, ההיארעות המצטברת לעלייה בספירת הנויטרופילים השתפרה גם היא במהלך אותן תקופות (p<0.001). נמצא כי הסיבה הנפוצה ביותר לתמותה במהלך 100 הימים לאחר ההשתלה, הייתה זיהום חיידקי (ב-1998-2007), בעוד כי הסיבה המובילה בשתי התקופות המאוחרות יותר הייתה המחלה העיקרית עצמה. החוקרים דיווחו כי במהלך שלושת התקופות, יחס התמותה מזיהומים חיידקיים ופטרייתיים, כשלון של השתל, דימום, מחלה חסימתית של ורידי הכבד וכשל איברים, ירד בצורה הדרגתית. החוקרים ניתחו את אבני הדרך של ההישרדות הכוללת והתמותה ללא חזרת מחלה לאחר 100 ימים, והראו כי ההישרדות הכוללת לא השתנתה במשך הזמן, כאשר נעשתה אנליזה רבת משתנים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי הנתונים הדגימו שיפור משמעותי בהישרדות הכוללת המוקדמת, לאחר השתלת דם טבורי במבוגרים, ב-20 השנים האחרונות. אנליזת אבני הדרך מציעה כי השיפור בתמותה המוקדמת, יכול להוביל לשיפור בהישרדות הכוללת לטווח הארוך.

מקור: 

Konuma, T. et al. (2019). American Journal of Hematology; 95(4); 343-353.  https://doi.org/10.1002/ajh.25705

נושאים קשורים:  השתלת דם טבורי,  הישרדות כוללת,  תמותה ללא חזרת מחלה,  מחקרים,  מחלת השתל נגד המאכסן
תגובות