מחקרים

היתרונות בתוספי ברזל לאחר תרומת דם משתנים לפי רמת הברזל הבסיסית

חוקרים סבורים כי תוספי ברזל מסייעים בהתאוששות מתרומת דם מלא, בתורמים עם פריטין נמוך

תוספי ברזל (אילוסטרציה)

ידוע כי תרומה של דם מלא מורידה במהירות כ-10% מנפח הדם של התורם ומובילה לשינויים ניכרים במטבוליזם הברזל ויצירת תאי הדם האדומים. החוקרים ביקשו לזהות תורמים שיפיקו תועלת מתוספי ברזל, לתאר את אופי התועלת, ולהגדיר את המהלך בזמן עד להתאוששות מהתרומה.

החוקרים אספו דגימות דם במשך 24 שבועות מ-193 נבדקים לאחר שתרמו דם מלא, כאשר 96 מהם קיבלו באופן אקראי 37.5 מ"ג ברזל פומי אחת ליום. הם תיעדו את השינויים במשק הברזל בכל הגוף, בתאי הדם האדומים ובמאגרי הברזל, כמו גם את ערכי ההפסידין, האריתרופויטין וספירת הרטיקולוציטים. לאחר מכן, הכניסו את הנתונים למודל משולב עם עקומות סמי-פרמטריות. הם השוו את השינויים בקרב 6 קבוצות, שחולקו לפי רמות הפריטין הבסיסיות (פחות מ-12, 12-50 ו-50 או יותר ננוגרם/מ"ל), ולפי קבלת תוספי ברזל.

החוקרים מצאו כי ההשפעה של קבלת ברזל פומי על המאגרים וההתאוששות ברמות הברזל בתאי הדם האדומים, הייתה מינימלית בתורמים עם פריטין בסיסי של 50 ננוגרם/מ"ל או יותר, אך ניכרת כאשר הפריטין היה נמוך מ-50 ננוגרם/מ"ל. עוד מצאו כי הברזל שנספג מצא את דרכו לתאי הדם האדומים ומאגרי הברזל, כאשר הפריטין היה נמוך מ-12 ננוגרם/מ"ל, אך בעיקר לתאי הדם האדומים כאשר הפריטין היה 12 ננוגרם/מ"ל או יותר. זאת ועוד, תורמים עם פריטין של 12 ננוגרם/מ"ל או יותר, חוו עלייה גלית במספר הרטיקולוציטים כ-100 ימים לאחר התרומה, עובדה המעידה על כך שהתגובה הפיזיולוגית מתרחשת חודשים לאחר התרומה.

על כן, החוקרים הגיעו למסקנה כי תוספי ברזל מגבירים בצורה ניכרת את ההתאוששות מתרומת דם מלא, בתורמים עם פריטין של פחות מ-50 ננוגרם/מ"ל. עם זאת, התאוששות מלאה מתרומה דורשת מעל 100 ימים, גם כאשר נוטלים תוספי ברזל. הממצאים מדגישים את חשיבותם של מחקרים העוסקים בתורמי דם, כאשר המטרה הינה לקדם את ההבנה של המטבוליזם האנושי הקשור להמוגלובין וברזל, כמו גם השימוש בהם כביו-מרקרים במחקרים נוספים.

מקור: 

Mast, A. E. et al. American Journal of Hematology 2020; 95; 784-791. https://doi.org/10.1002/ajh.25800

נושאים קשורים:  מחקרים,  תוספי ברזל,  תורמי דם מלא,  כדוריות דם אדומות
תגובות