קרישה

איזו גרסה של גורם קרישה VIII הכי יעילה לטיפול בחולי המופיליה A?

החוקרים בחנו את המאפיינים הפרמקוקינטיים של מספר תרכיזים של גורם קרישה VIII בעלי זמן מחצית חיים מורחב, ומצאו כי BAY 94-9027 היה היעיל ביותר

המאפיינים הפרמקוקינטיים של תרכיזים (concentrates) שונים של גורם קרישה VIIIי(FVIII), שהינם בעלי זמן מחצית חיים מורחב (EHL) שונים זה מזה, מה שגורם לשונות במינון המיטבי עבור המטופל.

במחקר שפורסם בכתב העת Thrombosis and Haemostasis שמו להם החוקרים למטרה לאפיין את ההבדלים הפרמקוקינטיים של תרכיזי גורם קרישה VIII שונים בעלי זמן מחצית חיים מורחב, באמצעות הדמיות in silico.

במסגרת המחקר נערכו הדמיות של פרופילי של רמות גורם קרישה VIII לאורך הזמן עבור תרכיזי rFVIII-SC BAY 81-8973, rFVIII-Fc, BAX 855, יBAY 94-9027, ותרכיז בעל זמן מחצית חיים סטנדרטי: rFVIII-SHL). ההדמיה נערכה עבור 1,000 חולי המופיליה A חמורה תחת מינון מצב-יציב (steady-state) של 40 יחב"ל / ק"ג בכל 72 שעות, או על פי המינון המומלץ בסיכום מאפייני המוצר (SmPC).

למרות שערכי זמן מחצית החיים לסילוק היו דומים בתרכיזים - rFVIII-FC,יBAX 855 ו-BAY 94-9027, שטח מתחת לעקומה (AUC) גבוה יותר הושג תחת שימוש ב-BAY 94-9027 (2,779 יחב"ל/ שעה/ דציליטר). תחת מינון מצב-יציב של 40 יחב"ל / ק"ג בכל 72 שעות, 58.5% (rFVIII-SC), 69.3% (BAY 81-8972), 89% (rFVIII-Fc), 83.9% (BAX 855), ו-93.7% (BAY 94-9027) מהחולים שמרו על רמה בשפל (trough level) של 1 יחב"ל / דציליטר, לעומת 56.0% ב-rFVIII-SHL. תחת מינון בהתאם ל-SmPC, בין 51.0% ל-65.4% או 23.2% ל-31.1% מהחולים שמרו על רמה בשפל של 1 יחב"ל / דציליטר או 3 יחב"ל / דציליטר, בהתאמה.

לסיכום, תחת שימוש בתרכיז BAY 94-9027 הושגה העלייה הגדולה ביותר בשטח מתחת לעקומה, והשגת היעד הטובה ביותר בהשוואה לגורם הקרישה עם זמן מחצית החיים הסטנדרטי. מיד לאחריו היו BAX 855 ו-  rFVIII-Fc. עבור BAY 81–8973 ו-rFVIII-SC נצפו שיפורים קטנים יותר בפרמקוקינטיקה.

על אף שהניתוחים שבוצעו במחקר מעצימים את ההבנה אודות הפמרקוקינטיקה של תרכיזי גורם קרישה VIII אלה, יש צורך במחקרים נוספים המעריכים את הקשר בין רמות הגורמים לסיכון לדימום.

מקור: 

Bukkems, LH et al. Thrombosis and Haemostasis. 2021 Jun;121(6):731-740.doi: 10.1055/s-0040-1721484.

נושאים קשורים:  קרישה,  המופיליה A,  גורם קרישה VIII,  זמן מחצית חיים,  מחקרים
תגובות