מחקרים

דיכוי חיסוני על ידי ציקלוספורין עם לבמיזול באנמיה אפלסטית קשה

מחקר זה הראה שציקלוספורין בשילוב עם לבמיזול יכול לשמש לדיכוי חיסוני לסובלים מאנמיה אפלסטית

12.07.2021, 16:41

השתלת תאי גזע המטופויטים (HSCT) ודיכוי חיסוני (IST) עם גלובולין אנטי-סימוציטים (ATG) וציקלוספורין (CsA) משמשים באופן נרחב כטיפולים מהשורה הראשונה לאנמיה אפלסטית קשה (SAA). עם זאת, לרוב המטופלים עם SAA יש סיכוי קלוש לגשת לטיפולים אלו במדינות מתפתחות.

מחקר זה עקב אחר תוצאות של עשר שנים, בקבוצה של 232 מטופלים עם SAA שקיבלו IST חדש הכולל CsA,יlevamisole ו-danazol (משטר מבוסס CsA ו-LMS). השכיחות המצטברת של התגובה הייתה 52.1% לאחר 6 חודשים, 66.4% לאחר 12 חודשים ו-77.1% לאחר 24 חודשים. ההישרדות הכוללת הייתה 10 שנים וההישרדות ללא כישלון היו 60.2% ו-48.3%, בהתאמה. המנבאים החיוביים של ההישרדות הכוללת בניתוח רב משתני היו ANC גבוה לפני הטיפול, גיל צעיר, ספירת רטיקולוציטים גבוהה לפני הטיפול (ARC) ותגובה בתוך 6 חודשים. ההסתברות להפסקת CsA ו-LMS הייתה 50.2% לאחר 10 שנים. עם צמצום איטי של CsA ו-LMS, הסיכון להישנות היה 9.5% בלבד. השכיחות המצטברת של MDS/י AML הייתה 8.2% לאחר 10 שנים.

מעקב ארוך טווח זה, הראה כי משטר CsA ו-LMS יכול להיות אסטרטגיה מבטיחה למטופלים עם SAA במדינות מתפתחות.

מקור: 

Huo J. Et al. (2020) Annals of Hematology: 99(8) 1727-1734

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת מח עצם,  דיכוי חיסוני,  ציקלוספורין
תגובות