מחקרים

ניבוי של דימום לאחר לידה בנשים בהריון עם תרומבוציטופניה אימונית

חוקרים סבורים כי המודל שפיתחו מנבא באופן מדויק למדי את הסיכון ל-PPH בנשים עם ITP

ידוע כי דימום לאחר לידה (PPH – Postpartum hemorrhage) מהווה את הגורם המוביל לתמותה אימהית ברחבי העולם. כמו כן, ידוע כי נשים עם תרומבוציטופניה אימונית (ITP – immune thrombocytopenia) נמצאות בסיכון מוגבר לפתח PPH. לכן, זיהוי מוקדם של הדימום מונע תוצאים שליליים, אך לרופאים אין כלים לניבוי PPH בנשים עם תרומבוציטופניה אימונית.

החוקרים ערכו מחקר רטרוספקטיבי רב-מרכזי לאומי, על מנת לפתח ולתקף מודל לחיזוי PPH בנשים עם ITP. לשם כך, הכלילו 432 נשים בהריון (677 הריונות) עם ITP ראשוני, מ-18 מרכזים אקדמאיים שלישוניים בסין, מינואר 2008 ועד אוגוסט 2018. החוקרים דיווחו כי PPH התרחש ב-157 (23.2%) הריונות, כאשר העוקבה ששימשה לנגזרת כללה 450 הריונות. כמו כן, עוקבת התיקוף כללה 117 הריונות בעוקבת התיקוף לאורך זמן ו-100 הריונות בעוקבת התיקוף הגיאוגרפית. החוקרים העריכו 25 פרמטרים קליניים כמנבאים אפשריים והשתמשו ברגרסיה לוגיסטית רבת משתנים על מנת לפתח את מודל הניבוי.

החוקרים הכלילו בגרסה הסופית של המודל, שקראו לו MONITOR,י7 משתנים – סיבוכים אימהיים, ציון דימום של WHO, עירוי טסיות במהלך הלידה, הפרעות בשליה, ספירת טסיות, ניתוח רחם בעבר ולידה נוכחית שהיא לידה ראשונה). החוקרים קבעו מפת חום ידידותית למשתמש לחישוב הסיכון ל-PPH, המתבססת על 7 גורמי הסיכון. לאחר מכן, תיקפו את המודל תיקוף חיצוני על ידי שימוש בעוקבה של תיקוף לאורך זמן ועוקבת אימות גיאוגרפית. החוקרים מצאו כי למודל MONITOR היה AUC של 0.868 (רווח בר-סמך 95%: 0.828-0.909) בתיקוף פנימי, 0.869 (רווח בר-סמך 95%: 0.802-0.937) בתיקוף לאורך זמן ו-0.811 (רווח בר-סמך 95%: 0.713-0.908) בתיקוף גיאוגרפי. כמו כן, עקומות הכיול הראו מתאם טוב בין הסיכון שחושב בעזרת מודל MONITOR לבין התצפיות בפועל, הן בתיקוף פנימי והן בחיצוני.

החוקרים הגיעו למסקנה כי פיתחו ותיקפו מודל חיזוי מדויק מאוד ל-PPH. הם מקווים כי המודל יתרום לטיפול קליני מדויק יותר, להפחתה בתוצאים השליליים ולהקצאת משאבים טובה יותר.

מקור: 

Huang, Q. S. et al. American Journal of Hematology 2021; 96(5); 561-570. https://doi.org/10.1002/ajh.26134

נושאים קשורים:  מחקרים,  דימום אחרי לידה,  תרומבוציטופניה חיסונית
תגובות