מחקרים

מחלה שאריתית מינימלית: גורם פרוגנוסטי בלימפומה של הטחול

חוקרים סבורים כי למחלה שאריתית מינימלית שאינה ניתנת לגילוי יש חשיבות פרוגנוסטית בחולים עם לימפומה מרגינלית של הטחול

ידוע כי התפקיד של MRDי(minimal residual disease) ב- SMZLי(splenic marginal zone lymphoma) לא נחקר היטב עד כה. החוקרים ערכו מחקר פרוספקטיבי להערכת MRD שאינה ניתנת לגילוי על ידי ציטומטריית זרימה מרובת פרמטרים, כגורם פרוגנוסטי. הם הגדירו רמת מחלה שאריתית של פחות מ-0.01% ככזאת שאינה ניתנת לגילוי.

החוקרים הכלילו במחקר 71 חולים שאובחנו לאחרונה עם מעורבות של מח העצם, כאשר כולם קיבלו טיפול המבוסס על ריטוקסימאב. הם מצאו כי שיעור התגובה הכולל היה 98.5% (70 מתוך 71 חולים), עם שיעור רמיסיה מוחלטת של 54.9% (39 מתוך 71 חולים). כמו כן, החוקרים דיווחו כי בסך הכל היו 295 מקרים של זיהוי MRD במח העצם ו-77.4% מהחולים (55 מתוך 71) היו עם מחלה שאריתית מינימלית שאינה ניתנת לגילוי.

זאת ועוד, נמצא כי שיעורי ההישרדות ללא התקדמות של המחלה במשך 5 שנים (74.8% עם סטיית תקן של 6.5% לעומת 31.4% עם סטיית תקן של 12.6%; P <0. 001) וההישרדות הכוללת במשך 5 שנים (87.2% עם סטיית תקן של 5.6% לעומת 68.9% עם סטיית תקן של 13.4%; P = 0.035), היו גבוהים באופן מובהק בחולים עם מחלה שאינה ניתנת לגילוי, בהשוואה לחולים עם עדות למחלה שאריתית. לבסוף, נמצא כי שיעור ההישרדות ללא התקדמות של המחלה במשך 5 שנים בחולים עם רמיסיה חלקית ועדות למחלה שאריתית מינימלית היו נמוכים יותר באופן מובהק, בהשוואה לחולים עם רמיסיה חלקית אבל ללא עדות למחלה שאריתית (21.1% עם סטיית תקן של 12.9% לעומת 83.3% עם סטיית תקן של 8.8%; P = 0.005).

החוקרים הגיעו למסקנה כי לאחר ביצוע של אנליזה פרוגנוסטית רבת משתנים, נראה כי מחלה שאריתית מינימלית שאינה ניתנת לגילוי מהווה גורם פרוגנוסטי חיובי ובלתי תלוי להישרדות ללא התקדמות של המחלה (יחס סיכונים של 0.162, רווח בר-סמך 95%: 0.041-0.635; P = 0.009). הם סבורים כי התוצאות הנ"ל מדגישות את החשיבות של מחלה שאינה ניתנת לגילוי כגורם פרוגנוסטי בלתי תלוי בחולים עם SMZL, במיוחד בחולים שהשיגו תגובה חלקית בלבד.

מקור:

Lyu, R. et al. British Journal of Haematology 2021; https://doi.org/10.1111/bjh.17703

נושאים קשורים:  מחקרים,  טחול,  מחלה שאריתית מינימלית,  לימפומה
תגובות