מחקרים

האם פריטין משפיע על רמת ההפסידין בסרום של חולי הפטיטיס C?

חוקרים בחנו את הרמות של פריטין והפסידין בסרום של חולי CHC ונבדקים בריאים, ולא מצאו ראיות לכך שפריטין משפיע על רמת ההפסידין

20.10.2021, 14:12
בדיקות דם, רמת פריטין (צילום: אילוסטרציה)

בנוסף לתפקידו הידוע של פריטין בסרום כגורם מתווך-דלקת, התפקיד שיש לו בתהליך ההשראה של הפסידין בסרום טרם הובהר. במחקר שפורסם בכתב העת Cureus ביקשו החוקרים לבחון את קיומו של מתאם בין רמות הפריטין וההפסידין בסרום של חולי דלקת כבד נגיפית כרונית מסוג Cי(CHC) ושל אנשים בריאים.

במחקר נכללו 44 נבדקים ממין זכר שחולקו באופן שווה ובהתאמה על פי הגיל לקבוצה של 22 נבדקים בריאים וקבוצה של 22 נבדקים הסובלים מ-CHC.

החוקרים בדקו את רמות ההפסידין והפריטין בסרום של הנבדקים משתי הקבוצות, ערכו השוואה של פרמטרי סרום בין הקבוצות באמצעות מבחן Mann-Whitney U, וערכו את בדיקת המתאם של ספירמן בין רמות הפריטין וההפסידין בסרום בכל אחת מהקבוצות.

הרמה החציונית של פריטין בסרום בשתי הקבוצות הייתה בטווח הנורמלי, אך יחד עם זאת רמת הפריטין בסרום של חולי CHC הייתה גבוה באופן מובהק בהשוואה לאוכלוסייה הבריאה (p = 0.03). הרמה החציונית של הפסידין בסרום בשתי הקבוצות הייתה מתחת לטווח הנורמלי.

בקרב חולי CHC, נצפה מתאם שלילי לא מובהק (rho = -0.34, p = 0.13) בין רמות הפריטין וההפסידין בסרום, ובקרב האוכלוסייה הבריאה נמצא מתאם חיובי לא מובהק (rho = 0.19, p = 0.4) בין רמות הפריטין וההפסידין.

לסיכום, המחקר הנוכחי לא הצליח לספק ראיות התומכות בכך שפריטין משמש כמתווך דלקתי המעלה את רמת ההפסידין בסרום בקרב חולי CHC. מתאם שלילי לא מובהק בין פרמטרים שנחקרו בחולי CHC עשוי להצביע על מעורבות של גורם נוסף כגון נגיף ה-HCV המביא לירידה ברמות ההפסידין בסרום.

מקור: 

Gill, M  et al.. Cureus. 2021 August 27, 13(8): e17484. doi:10.7759/cureus.17484

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפטיטיס C,  פריטין,  הפסידין
תגובות