מחקרים

שילוב של נוגד טסיות פומי עם טיפול נוגד קרישה במטופלים המיועדים ל-TAVI

חוקרים מצאו כי שימוש בנוגדי קרישה בלבד לפני TAVI עדיף על שימוש בנוגדי קרישה יחד עם קלופידוגרל

25.10.2021, 16:43

התפקיד של טיפול נוגד קרישה כטיפול יחיד או משולב עם נוגדי טסיות לאחר החלפת מסתם אאורטלי בצנתור (TAVI) טרם נחקר די הצורך. במחקר שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine ביקשו החוקרים לבחון את ההשפעה של טיפול משולב על התוצאים של TAVI.

במסגרת המחקר חולקו המשתתפים לשתי קבוצות, ביחס של 1:1. בקבוצה אחת טופלו המטופלים באמצעות נוגדי קרישה יחד עם קלופידוגרל (Clopidogrel) ב-3 החודשים שקדמו לביצוע ה-TAVI, ואילו הקבוצה השנייה טופלה עם נוגדי קרישה בלבד.

שני התוצאים הראשיים כללו דימום ודימום שאינו מקושר לפרוצדורה במהלך תקופה של 12 חודשים. דימום הקשור לפרוצדורה הוגדר על פי Bleeding Academic Research Consortium type 4 severe bleeding. ממילא, רוב הדימומים באזור הדקירה סווגו כלא קשורים לפרוצדורה.

התוצאים המשניים כללו שני מרכיבים עקריים: 1. תמותה מסיבה לא קרדיווסקולרית, דימום שאינו מקושר פרוצדורה, שבץ, או אוטם לבבי לאחר 12 חודשים. 2. מוות מסיבה קרדיווסקולרית, שבץ איסכמי או אוטם לבבי. שניהם נבחנו לצורך הערכת אי-נחיתות (אי-נחיתות שולית 7.5 אחוז) ועליונות.

על פי תוצאות המחקר, דימום אירע בקרב 34 מתוך 157 (21.7%) מהמטופלים שקיבלו טיפול פומי עם נוגדי קרישה בלבד לעומת 54 מתוך 156 (34.6%) מהמטופלים שקיבלו נוגדי קרישה יחד עם קלופידוגרל (סיכון יחסי [RR] = 0.63, רווח בר סמך 95%: 0.43-0.9, P = 0.01).

רוב מקרי הדימום אירעו באתר ה-TAVI. דימומים שאינם מקושרים לפרוצדורה אירעו בקרב 34 (21.7%) מהמטופלים שקיבלו טיפול פומי עם נוגדי קרישה בלבד, לעומת 53 (34.0%) מהמטופלים שקיבלו נוגדי קרישה יחד עם קלופידוגרל (0.64, 0.44-0.92, P = 0.02). מרבית הדימומים אירעו בחודש הראשון והיו מינוריים.

ב-49 מקרים מקרב המטופלים שקיבלו נוגדי קרישה בלבד אירע התוצא המשני מספר 1 (31.2%), לעומת 71 (45.5%) מהמטופלים שקיבלו נוגדי קרישה יחד עם קלופידוגרל (הפרש: 14.3- נקודות אחוז, רווח בר סמך לאי-נחיתות 95%: 25.0-3.6, סיכון יחסי = 0.69, רווח בר סמך לעליונות 95%: 0.51-0.92).

בקרב המטופלים שקיבלו נוגדי קרישה בלבד אירעו 21 מקרים (13.4%) של תוצא משני מספר 2, לעומת 27 (17.3%) מהמטופלים שקיבלו נוגדי קרישה יחד עם קלופידוגרל (הפרש: 3.9- נקודות אחוז, רווח בר סמך לאי-נחיתות 95%: -11.9-4.0, סיכון יחסי = 0.77, רווח בר סמך לעליונות 95%: 0.46-1.31).

לסיכום, במטופלים המיועדים לעבור פרוצדורת TAVI אשר קיבלו נוגדי קרישה, היארעות של דימום תוך חודש עד שנה מהטיפול הייתה נמוכה יותר בקרב אלו שקיבלו טיפול עם נוגדי קרישה בלבד, מול אלו שקיבלו טיפול משולב של נוגדי קרישה עם קלופידוגרל פומי.

מקור: 

Nijenhuis, VJ et al. New England Journal of Medicine. 2020;382(18):1696-1707. doi:10.1056/NEJMoa1915152

נושאים קשורים:  מחקרים,  נוגדי טסיות,  נוגדי קרישה,  קלופידוגרל,  דימום,  שבץ,  אוטם שריר הלב
תגובות