מחקרים

טיפול מדכא חיסון עם ציקלוספורין A במטופלים עם אנמיה אפלסטית

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי חולי אנמיה אפלסטית בעלי תגובה מופחתת לטיפול מדכא חיסון הינם בסיכון מוגבר להתפתחות זיהום חמור

טיפול מדכא חיסון (immunosuppressive therapy – IST) עם ציקלוספורין Aי(cyclosporine A – CyA) נמצא בשימוש נרחב בחולים עם אנמיה אפלסטית (aplastic anemia – AA). ברם, מעט מאוד תשומת לב ניתנה לבחינת בטיחות הטיפול.

במחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת International Journal of Hematology ביקשו החוקרים לבחון את תופעות הלוואי של IST בחולים עם AA. המחקר הנוכחי כלל 42 חולי AA אשר טופלו עם IST.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 42 החולים, 17 (40%) חוו זיהום חמור (בזמן חציוני של 142 ימים מתחילת מתן הטיפול). 18 (49%) מהחולים חוו הפרעה בתפקוד הכלייתי (בזמן חציוני של 73 ימים). לחלק גדול מהחולים אשר חוו זיהום חמור היה AA חמור (90 לעומת 14%, P=0.056). עוד  נצפה כי כל החולים עם זיהום חמור הראו תגובה גרועה ל-IST בזמן הופעת הזיהום. מניתוח גורמי סיכון להתפתחות הפרעה בתפקוד הכלייתי עלה כי הגיל החציוני להתחלת טיפול עם IST היה גבוה משמעותית בקרב החולים עם הפרעה בתפקוד הכלייתי, וזאת בהשוואה לאלו ללא הפרעה בתפקוד הכלייתי (65 שנים לעומת 44 שנים, p = 0.020). גם לאחר הפחתה/הפסקת הטיפול עם CyA, רק 2 מתוך 18 חולים הראו שיפור ברמות הקראטינין בסרום.

מתוצאות מחקר זה עולה כי בקרב המטופלים עם AA  המטופלים עם IST, אלו אשר הינם בעלי תגובה מופחתת לטיפול ומטופלים מבוגרים נמצאים בסיכון גבוה יותר לזיהום חמור והפרעות בתפקוד הכלייתי, בהתאמה.

מקור:

Murakami, D., Matsuda, K., Honda, A., Masamoto, Y., & Kurokawa, M. (2022). Severe infections and renal dysfunction during immunosuppressive therapy with cyclosporine A for aplastic anemia. International Journal of Hematology116(4), 482-488.‏

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנמיה אפלסטית,  טיפול מדכא חיסון,  ציקלוספורין A,  תפקוד כלייתי,  זיהום חמור
תגובות