מחקרים

מה המשמעות של מוטציות בגן ECCR6L2 מבחינה המטולוגית?

נמצא כי נבדקים עם מוטציות שונות בגן ECCR6L2 מתייצגים בגילאים מגוונים עם כשל של מח העצם או עם ממאירויות המטולוגיות וכי ייתכן וגילוי מוקדם יכול לשפר את שיעורי השרידות ארוכת הטווח שלהם

09.07.2023, 16:23
מוטציות גנטיות (צילום: אילוטסרציה)

לאנשים עם מוטציה בגן ERCC6L2י(excision repair cross-complementing 6 like 2) בשני האללים בתאי הנבט, יש נטייה משמעותית לפתח כשל מח עצם (Bone Marrow Failure - BMF) וממאירויות מיאלואידיות, המאופיינים בשיבוטים עם מוטציה סומטית בגן TP53 וריבוי תאים אריתרואידיים.

במחקר זה החוקרים מציגים סדרה של 52 נבדקים (מתוך 35 משפחות) עם מוטציה בגן ERCC6L2 בשני האללים בתאי הנבט שנאספו באופן רטרוספקטיבי מ-11 מרכזים ברחבי העולם, עם תקופת מעקב של 1,165 שנות אדם.

בהתייצגות הראשונית 32 נבדקים אובחנו עם BMF ו-15 עם ממאירות המטולוגית (Hematological Malignancies - HM). הנבדקים הדגימו 19 מוטציות שונות בגן ERCC6L2, וזוהתה מוטציית מייסד, c.1424delT, בנבדקים מפינלנד. גילם החציוני של הנבדקים בהתייצגות עמד על 18 שנים (טווח של 2-65 שנים). שינויים בערכי ספירת הדם היו קלים בלבד, למרות היפופלזיה משמעותית במח העצם ומוטציה סומטית ב-TP53, ללא הבדל משמעותי בין נבדקים עם וללא HM. תסמינים של מחלה מתקדמת כללו תדירות גוברת באללים מוטציונים של TP53, דיספלזיה בתאים מגהקריוציטיים ו/או תאים משושלת אריתרואידית, ודומיננטיות של תאים אריתרואידיים במשטח ממח העצם. גיל ההופעה החציונית של HM עמד על 37 שנים (רווח בר-סמך של 95%, 31.5-42.5; טווח של 12-65 שנים). עבור נבדקים עם BMF, שיעורי השרידות הכוללת של הנבדקים כעבור שלוש שנים עמדו על 95% (רווח בר-סמך של 95%, 85-100), זאת לעומת נבדקים עם HM אשר שיעורי השרידות הכוללת שלהם לאחר שלוש שנים עמדו על 19% (רווח בר-סמך של 95%, 0-39). מטופלים עם תסמונת מיאלודיספלסטית או לוקמיה מיאלואידית חריפה עם מוטצית בגן TP53 אשר עברו השתלת מח עצם הדגימו שיעורי שרידות נמוכים כעבור שלוש שנים (28%; רווח בר-סמך של 95%, 0-61).

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנה חשיבות רבה לזיהוי מוקדם וביצוע בדיקות סקר רלוונטיות עבור נבדקים עם מוטציה בגן ERCC6L2 בשני האללים בתאי הנבט.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מח עצם,  ממאירות המטולוגית,  מוטציות
תגובות