מחקרים

מה התפקיד של FG23 באנמיה של דלקת כרונית?

נמצא כי החלבון FGF23 המופק מאוסטאובלסטים משחק תפקיד חשוב בוויסות רמות של ברזל בסרום על ידי השפעה על הביטוי של הפסידין מהכבד

31.07.2023, 12:36

דלקת מובילה לחסר ברזל תפקודי על ידי עליה בביטוי של הפפטיד הפסידין, המופק בכבד ואשר אחראי על ויסות רמות הברזל. דלקת גם מעודדת ייצור של פקטור גדילה פיברובלסטי 23 (Fibroblast Growth Factor 23 - FGF-23) על ידי עליה בשעתוק של הגן Fgf23 וחיתוך של החלבון FGF23, אשר מביאים לעליה בריכוז של חלבונים מסוג c-terminal FGF23י(CterFGF23) במקום הורמון FGF23 שלם (intact FGF23 - iFGF23). אוסטאוציטים מהווים את המקור העיקרי ליצירה של Cter-FGF23 והחוקרים במחקר זה בחנו האם פפטידים מסוג Cter-FGF23 משחקים תפקיד בוויסות רמות הפסידין ומטבוליזם של ברזל בתגובה לדלקת חדה.

עכברים עם מחיקה של Fgf23 באוסטאוציטים בלבד הדגימו ירידה של כ-90% ברמות של Cter-FGF23 בזמן של דלקת חדה. ירידה בביטוי של Cter-FGF23 הביאה לירידה נוספת ברמות הברזל בדמם של עכברים עם דלקת, זאת בשל ייצור מוגבר של הפסידין. החוקרים הדגימו תוצאות דומות בעכברים עם הפרעה בחיתוך של FGF23, בשל מחיקה של הגן ל-Furin באוסטאוציטים. החוקרים הראו בנוסף כי Cter-FGF23 קושרים את החלבונים BMP2 ו-BMP9, ממשפחת BMPי(Bone Morphogenic Protein), אשר ידועים כמעודדים ייצור והפרשה של הפסידין. מתן Cter-FGF23 יחד עם BMP2 ו-BMP9 מנע מעליה בביטוי של RNA שליח של Hamp וברמות של הפסידין, בתיווך BMP2/9, מה שהביא לרמות ברזל תקינות בסרום. לבסוף הודגם כי מתן Cter-FGF23 לעכברים מסוג Fgf23KO שהושרתה בהם דלקת וכן ביטוי ביתר של Cter-Fgf23 בעכברים מזן הבר הביא לירידה בהפסידין ועליה ברמות הברזל בדם.

מסקנת החוקרים הייתה כי במהלך דלקת, העצם מהווה מקור עיקרי להפרשה של Cter-FGF23, ובאופן עצמאי גם של iFGF23.יCter-FGF23 נמצא כמוריד את רמות ההפסידין המופרשות מהכבד בתיווך של BMP.

מקור:

Guillaume Courbon, Jane Joy Thomas, Marta Martinez-Calle, Xueyan Wang, Jadeah Spindler, John Von Drasek, Bridget Hunt-Tobey, Rupal Mehta, Tamara Isakova, Wenhan Chang, John W. M. Creemers, Peng Ji, Aline Martin, Valentin David; Bone-derived C-terminal FGF23 cleaved peptides increase iron availability in acute inflammation. Blood 2023; 142 (1): 106–118. doi: https://doi.org/10.1182/blood.2022018475

נושאים קשורים:  מחקרים,  ברזל,  הפסידין,  פקטור גדילה,  אנמיה,  FGF23
תגובות