מחקרים

האם ג'קטיניב יעיל לטיפול במיאלופיברוזיס אחרי רוקסוליטיניב?

נמצא כי ג'קטיניב יעיל עבור חולים עם מיאלופיברוזיס עמיד או חוזרני לאחר טיפול עם רוקסוליטיניב, עם פרופיל תופעות לוואי מספק

רוקסוליטיניב הדגים יעילות טובה עבור מטופלים עם מיאלופיברוזיס (Myelofibrosis - MF). עם זאת, נמצא כי מספר לא מבוטל של מטופלים מפסיקים להגיב כעבור 3-6 חודשים של טיפול, ואחרים מפתחים עמידות לטיפול במשך הזמן.

במחקר פאזה 2 זה נכללו מטופלים עם MF בסיכון בינוני-גבוה אשר הדגימו תגובה טחולית לא מספקת או צמיחת טחול לאחר טיפול רוקסוליטיניב. כלל הנבדקים קיבלו טיפול עם ג'קיטיניב במינון של 100 מ"ג פעמיים ביום. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעור הנבדקים עם הפחתה של 35% ויותר בנפח הטחול (Spleen Volume Reduction ≥35% - SVR35) כעבור 24 שבועות. התוצא השניוני שנבדק כלל שינויים בתסמינים המקושרים ל-MF, תגובה אנמית ופרופיל הבטיחות.

בתקופה שבין ה-6 ליולי 2021 ועד ה-24 לינואר 2022 גוייסו 34 נבדקים עם MF עמידה או חוזרנית תחת טיפול עם רוקסוליטיניב, 52.9% (18/34) היו עם מחלה בסיכון בינוני דרגה 2 או גבוהה לפי מערכת ניקוד פרוגנוסטית דינמית בינלאומית (Dynamic International Prognostic Scoring System - DIPSS) תוצאות המחקר הדגימו כי SVR35 כעבור 24 שבועות טיפול עמד על 32.4% (11/34; רווח בר-סמך של 95%, 19.1-49.2) עבור כלל המטופלים ועל 33.3% (6/18; רווח בר-סמך של 95%, 16.3-56.3) עבור קבוצת הנבדקים עם מחלה בדרגה בינונית-חמורה. 50% (8/16) מהנבדקים שאינם תלויים בעירויי דם שלהם רמות המוגלובין בבסיס של פחות מ-100 ג'/ליטר, הדגימו עליה בהמוגלובין של לפחות 20 ג'/ליטר תוך 24 שבועות. בנוסף נמצא כי 46.4% (13/28) מהנבדקים הדגימו ירידה ב-50% לפחות בציון התסמינים הכולל (Total Symptom Score - TSS) במהלך 24 שבועות הטיפול. תופעות הלוואי השכיחות ביותר, בדרגה 3 ומעלה (Treatment-Emergent Adverse Events - TEAE) כללו תרומבוציטופניה (32.4%), אנמיה (32.4%) ולויקוציטוזיס (20.6%). 38.2% (13/34) מהמטופלים הדגימו תופעות לוואי חמורות (Severe Adverse Events - SAE), מהם חמישה היו בתגובה לתרופה (14.7%).

מסקנת החוקרים הייתה כי ייתכן וג'קטיניב יהווה פתרון טיפולי מבטיח עבור חולים עם MF עם מחלה עמידה או חוזרנית לטיפול עם רוקסוליטיניב.

מקור:

Zhang Y, Zhang Q, Liu Q, Dang H, Gao S, Wang W, Zhou H, Chen Y, Ma L, Wang J, Yang H, Lu B, Yin H, Wu L, Suo S, Zhao Q, Tong H, Jin J. Safety and efficacy of jaktinib (a novel JAK inhibitor) in patients with myelofibrosis who are relapsed or refractory to ruxolitinib: A single-arm, open-label, phase 2, multicenter study. Am J Hematol. 2023 Oct;98(10):1579-1587. doi: 10.1002/ajh.27031. Epub 2023 Jul 19. PMID: 37466271.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רוקסוליטיניב,  ג'קטיניב,  מיאלפיברוזיס,  אנמיה,  טחול
תגובות