מחקרים

האם השתלת מח עצם עצמית משפרת שרידות של במיאלומה נפוצה?

נמצא כי במטופלים צעירים עם מיאלומה נפוצה, השתלת מח עצם עצמית משפרת שרידות כוללת ושרידות ללא התקדמות המחלה, כאשר תגובה ראשונית להשתלה מהווה מנבא עיקרי לתוצאי השרידות

מיאלומה נפוצה (Multiple Myeloma - MM) לרוב פוגעת במטופלים מבוגרים יותר. ישנו מידע מועט בלבד על תוצאים של השתלת מח עצם עצמית (Autologous Hematopoietic Cell Transplantation-auto -HCT) עבור צעירים עם MM.

במחקר זה, שבוצע במרכז רפואי יחיד, נכללו 117 נבדקים צעירים עם MM אשר גילם החציוני עמד על 37 (טווח של 22-40) שנים בזמן ההשתלה. ל-17 מהנבדקים (15%) היו ממצאים ציטוגנטיים בעלי סיכון מוגבר.

תוצאות המחקר הדגימו כי לפני ההשתלה 10% מהנבדקים השיגו תגובה מלאה (Complete Response - CR) לפחות, ו-44% השיגו תגובה חלקית טובה מאוד (Very Good Partial Response - VGPR) לפחות. בנקודת השיא לאחר ההשתלה 56% השיגו CR ו-77% השיגו VGPR, לפחות. עם תקופת מעקב חציונית של 72.6 חודשים (טווח של 0.9-238 חודשים), משך שרידות חציונית ללא התקדמות (Progression Free Survival - PFS) עמד על 43.1 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 31.2-65) ומשך שרידות כוללת (Overall Survival - OS) עמד על 146.6 חודשים (רווח בר-סמך של 95%, 100-208.1). נבדקים שעברו auto-HCT לאחר שנת 2010 הדגימו PFS (84.9 לעומת 28.2 חודשים, p<0.001) ו-OS (לא רלוונטי לעומת 91.8 חודשים, p<0.001) חציוניים טובים יותר בהשוואה לאלו שעברו השתלה בשנה מאוחרת יותר. בניתוח רב-משתני נמצא קשר בין CR לאחר ההשתלה לבין PFS משופר (יחס סיכונים של 0.55, רווח בר-סמך של 95%, 0.32-0.95; p=0.032) בעוד VGPR נמצא כמנבא OS טוב יותר (יחס סיכונים של 0.32, רווח בר-סמך של 95%, 0.16-0.62; p<0.001). שלושה נבדקים (3%) פיתחו ממאירות ראשונית נוספת במהלך תקופת המעקב.

מסקנת החוקרים הייתה כי נבדקים צעירים עם MM מדגימים שרידות עמידה לאחר auto-HCT, אשר השתפרה עוד בשנים האחרונות עם גילויים של עוד טיפולים יעילים כנגד MM. היקף התגובה לאחר ההשתלה עדיין מהווה מנבא עיקרי לשרידות.

מקור:

Pasvolsky O, Marcoux C, Milton DR, Tanner MR, Bashir Q, Srour S, Saini N, Lin P, Ramdial J, Nieto Y, Lee HC, Patel KK, Kebriaei P, Tewari P, Crawford-Suber L, Thomas SK, Weber DM, Orlowski RZ, Shpall EJ, Champlin RE, Qazilbash MH. Outcomes of young adults (aged ≤ 40 years) with newly diagnosed multiple myeloma after up-front autologous stem cell transplant. Br J Haematol. 2023 Aug;202(4):866-873. doi: 10.1111/bjh.18944. Epub 2023 Jun 27. PMID: 37376789; PMCID: PMC10527395.

נושאים קשורים:  מחקרים,  מיאלומה נפוצה,  השתלת מח עצם עצמית,  שרידות כוללת
תגובות