מחקרים

תוצאי הטיפול בחולים עם מחלות המטולוגית שחלו בקורונה

נמצא כי חולים עם רקע המטולוגי שחלו בקורונה בדרגה קלה ולא נזקקו לאשפוז טופלו בדרך כלל עם נירמטרלביר/ ריטונאביר ואילו חולים קשים יותר טופלו עם רמדסיביר

10.12.2023, 16:01
כנס המטולוגיה. אילוסטרציה

ישנו מידע מועט בלבד בנוגע לתוצאים של מטופלים המטולוגיים שנדבקו בנגיף הקורונה במהלך גל האומיקרון וטופלו עם רמדסיביר או נירמטרלביר/ריטונביר. מחקר זה ביקש לבחון תוצאים אלו בעזרת מחקר תצפיתי רטרוספקטיבי שכלל נבדקים מתוך מאגר הנתונים Spanish Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cell Therapy בין התאריכים 27 לדצמבר 2021 ו-30 לאפריל 2023.

במחקר נכללו 466 נבדקים; 243 (52%) אשר טופלו עם רמדסיביר ו-223 (48%) שטופלו עם נירמטרלביר/ ריטונאביר. במרבית המקרים, מי שחלה במחלה קלה טופל עם נירמטרלביר/ ריטונאביר ואלו הדגימו שיעורי תמותה נמוכים עקב תחלואה בקורונה (1.3%). לעומת זאת, מי שחלה במחלה בדרגה בינונית-קשה טופל בדרך כלל עם רמדסביר (40%), ועבורם הודגמו שיעור תמותה גבוהים יותר (9%). תוצאות ניתוח רב-משתני הדגים כי עבור המטופלים שקיבלו רמדסיבר מין זכר נמצא במתאם עם סיכון נמוך יותר לתמותה (יחס סיכויים של 0.35, p=0.042) וטיפול עם קורטיקוסטרואידים (יחס סיכויים של 9.4; p<0.001) וזיהום צולב (יחס סיכויים של 2.8; p=0.047) נמצאו קשורים לסיכון גבוה יותר לתמותה. בנוסף נמצא כי 52% מהנבדקים הדגימו השלה ויראלית ממושכת של מעל 25 ימים. עבור נבדקים שטופלו עם רמדסיביר, מאפיינים שנמצאו קשורים להתארכות משך ההשלה הויראלית כללו ממאירות של תאי B נוסף על מחלה המטולוגית בבסיס, מחלה חמורה, החלה מאוחרת וטיפול ממושך עם רמדסיביר ועומס ויראלי גבוה יותר בבסיס. טיפול עם נירמטרלביר/ ריטונאביר הדגים פרופיל בטיחות שווה לזו של רמדסביר, למרות הסיכון המוגבר לאינטראקציות בין-תרופתיות.

מסקנת החוקרים הייתה כי נירמטרלביר/ ריטונאביר מהווה טיפול בטוח ויעיל עבור חולים עם קורונה בדרגה קלה אשר לא זקוקים לאשפוז. לעומתם, מטופלים עם מחלה בינונית-קשה טופלו בעיקר עם רמדסיביר, ועבורם שימוש בקורטיקוסטרואידים וזיהום צולב נמצאו כמנבאים לתוצאים ירודים. למרות הטיפול נוגד הנגיפים, השלה ויראלית ממושכת נותרה סיבה לדאגה.

מקור:

Piñana, J.L.; Heras, I.; Aiello, T.F.; García-Cadenas, I.; Vazquez, L.; Lopez-Jimenez, J.; Chorão, P.; Aroca, C.; García-Vidal, C.; Arroyo, I.; et al. Remdesivir or Nirmatrelvir/Ritonavir Therapy for Omicron SARS-CoV-2 Infection in Hematological Patients and Cell Therapy Recipients. Viruses 2023, 15, 2066. https://doi.org/10.3390/v15102066

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  נירמטרלביר,  ריטונביר,  אומיקרון,  ממאירות המטולוגית