מחקרים

אבטרומבופאג בחולי תרומבוציטופניה אימונית חדשה ומתמשכת

הטיפול עם אבטרומבופאג בחולים אשר אובחנו לאחרונה עם תרומבוציטופניה אימונית ובאלו עם מחלה מתמשכת הראה יעילות דומה לזו שנצפתה בקרב חולי ITP כרונית

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'American Journal of Hematology' מטרת החוקרים הייתה להעריך ולהשוות את תוצאי הטיפול עם אבטרומבופאג בחולי תרומבוציטופניה אימונית (ITP) מבוגרים אשר אובחנו לאחרונה או סובלים ממחלה מתמשכת, לעומת חולי ITP כרונית המקבלים טיפול זה.

כרקע לכך, מציינים החוקרים כי אבטרומבופאג, אגוניסט לקולטן לטרומבופואטין (TPO-RA), הוא טיפול חדש המאושר לחולי ITP כרונית (מחלה של למעלה מ-12 חודשים). עד כה, לא נערכו מחקרים להערכת הבטיחות והיעילות של הטיפול עם אבטרומבופאג בחולי ITP עם אבחנה חדשה (<3 חודשים) או ב- ITP מתמשכת (3-12 חודשים). על כן, השימוש בטיפול זה בקרב האוכלוסיות הללו נמצא כיום מחוץ לתווית ברחבי העולם.

השערת החוקרים במחקרם הנוכחי הייתה כי לטיפול עם אבטרומבופאג פרופילי בטיחות ויעילות דומים בשלבים שונים של מחלת ה-ITP. לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה תצפיתי ורב-מרכזי על חולי ITP מבוגרים אשר טופלו עם אבטרומבופאג, תוך השוואה בין תוצאי המטופלים לפי שלב המחלה (אבחנה חדשה/מתמשכת לעומת כרונית).

במסגרת המחקר נכללו בסך הכל 75 חולים, כאשר 23 מתוכם עם ITP חדשה/מתמשכת (17.7 שנות מטופל של הטיפול עם אבטרומבופאג) ו-52 עם ITP כרונית (65.3 שנות מטופל של הטיפול עם אבטרומבופאג). תחת הטיפול עם אבטרומבופאג, 91% מהמטופלים החדשים/עם מחלה מתמשכת, לעומת 96% מהחולים הכרוניים (p = .58) השיגו תגובת טסיות (≥50 × 109/ליטר), ו-86% לעומת 81% מהמטופלים (p = .78) השיגו תגובה מלאה (≥100 × 109/ ליטר). כמו כן, נמצא כי ספירת הטסיות החציונית תחת הטיפול עם אבטרומבופאג הייתה דומה בין שתי הקבוצות (165 × 109/ליטר לעומת 129 × 109/ליטר, p = .57), וכי יציבות התגובה הייתה גבוהה ודומה בשתי הקבוצות.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי לאף אחד מבין החולים בקבוצת האבחנה החדשה/מתמשכת לא היה אירוע דימום גדול או אירוע תרומבואמבולי, וכי אף חולה לא הפסיק את הטיפול עם אבטרומבופאג בשל תופעות לוואי, בהשוואה ל-4, 1 ו-2, בהתאמה, בקבוצה הכרונית. זאת ועוד, היארעות התרומבוציטוזיס (טסיות ≥400 × 109/ ליטר) הייתה דומה בשתי הקבוצות, ולא התרחשו תופעות לוואי אחרות הקשורות לטיפול באף אחת מהקבוצות.

החוקרים מסכמים כי הטיפול עם אבטרומבופאג היה בטוח ויעיל בחולי ITP עם אבחנה חדשה או מתמשכת, עם תוצאים דומים מבחינה קלינית, סטטיסטית, ומספרית לחולי ITP כרונית אשר קיבלו טיפול זה.

מקור:

Virk ZM, Leaf RK, Kuter DJ, et al. Avatrombopag for adults with early versus chronic immune thrombocytopenia. Am J Hematol. 2023; 1-8. doi:10.1002/ajh.27080

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרומבוציטופניה חיסונית,  אבטרומופאג,  ITP
תגובות