מחקרים

מודלים פרוגנוסטיים חדשים ללימפומה של תאי המעטפת (MCL)

במחקר נמצא כי המודלים הפרוגנוסטיים החדשניים שפותחו ישמשו ככלי רב ערך בהנחיית הבחירה של אסטרטגיות טיפול מתאימות יותר לחולי MCL

חולי MCL מציגים שונות רחבה בהתייצגות הקלינית ובתוצאים. עם זאת, המודלים הפרוגנוסטיים הנפוצים בשימוש הם מיושנים ואינם מתאימים כדי לתת מענה לצורכי הטיפול הרב-תחומי הנוכחי של מחלה זו. החוקרים העריכו את המאפיינים הקליניים והפתולוגיים של MCL בעידן האימונוכימותרפיה במטרה לשפר את המודלים הפרוגנוסטיים לניבוי מדויק יותר של תוצאי המטופל.

לאחרונה, פורסמו בכתב העת Journal Of Hematology and Oncology, ממצאיו של מחקר שעסק בפרויקט הלימפומה שנערך בצפון אמריקה. הפרויקט הוא שיתוף פעולה רב-מוסדי של 23 מוסדות ברחבי צפון אמריקה כדי להעריך ולחדד גורמים פרוגנוסטיים לטיפול בחזית. החוקרים ביצעו ניתוח רטרוספקטיבי מקיף על המאפיינים הקליניים הפתולוגיים, גישות הטיפול והתוצאות של מקרים אלו. הקמת מודלים פרוגנוסטיים חדשים התבססה על בחינה מעמיקה של פרמטרים בסיסיים, ואימות לאחר מכן בקוהורט עצמאי של מקרי MCL.

במחקר הוכללו 586 מקרי MCL שאובחנו בין השנים 2000-2012. השימוש בהשתלת תאי גזע המטופואטיים היה הפרמטר המשמעותי ביותר שהשפיע על התוצאות, הן עבור שרידות כוללת (p < 0.0001) והן לשרידות ללא התקדמות (p < 0.0001). ביטוי חיובי של P53 היה הפרמטר הפתולוגי המשמעותי ביותר במתאם עם תוצאות נמוכות (p < 0.0001 עבור שרידות כוללת ו-p = 0.0021 עבור שרידות ללא התקדמות). בהתבסס על פרופיל גורמי הסיכון ההתחלתי, החוקרים פיתחו סט של מודלים פרוגנוסטיים המשלבים פרמטרים קליניים, מעבדתיים ופתולוגיים המותאמים במיוחד עבור יישומים שונים. מודלים אלו, כאשר נבדקו בקבוצת האימות, היו גורם מנבא משמעותי לשרידות והראו ריבוד הדומה לקבוצת האימון.

תוצאות המחקר מדגימות כי התוצאים של חולי MCL השתפרו באופן ניכר במהלך שני העשורים האחרונים, ושיפור נוסף צפוי עם האבולוציה של הניהול הקליני.

מקור:

Vose, J.M., Fu, K., Wang, L. et al. Integrative analysis of clinicopathological features defines novel prognostic models for mantle cell lymphoma in the immunochemotherapy era: a report from The North American Mantle Cell Lymphoma Consortium. J Hematol Oncol 16, 122 (2023). https://doi.org/10.1186/s13045-023-01520-7

נושאים קשורים:  מחקרים,  MCL,  מודלים פרוגנוסטיים,  לימפומה,  שרידות
תגובות