מחקרים

מהו המשלב הטיפולי המועדף למיאלומה נפוצה חוזרנית או עמידה?

תוצאי טיפול של משלבי טיפול שונים עבור מיאלומה נפוצה חוזרת או עמידה שאיננה מגיבה לטיפול עם לנלידומיד

תאי סרטן במיאלומה נפוצה. צילום הדמיה: שאטרסטוק

משלב משולש או מרובע, המשלב מעכבי פרוטאוזום, אימונומודולטורים ונוגדנים כנגד CD38, הביא להתארכות השרידות של נבדקים עם אבחנה חדשה של מיאלומה נפוצה (Multiple Myeloma - MM). עם זאת, מרבית המטופלים חווים הישנות של המחלה בהמשך. טיפול ראשוני עם לנלידומיד הביא לכך שמטופלים רבים חווים הישנות ראשונה של מחלה עמידה לטיפול עם לנלידומיד.

במחקר אקראי זה, שפורסם בכתב העת New England Journal of Medicine ובוצע עם תווית פתוחה במסגרת מחקר פאזה 3, החוקרים בחנו את המשלב הטיפולי בלנטמאב מפודוטין, פומלידומיד ודקסהמתזון (Belantamab Mafodotin, Pomalidomide, And Dexamethasone - BPd) בהשוואה למשלב של פומלידומיד, בורטזומיב ודקסהמתזון (Pomalidomide, Bortezomib, And Dexamethasone - PVd), עבור נבדקים עם MM שטופלו בעבר עם לנלידומיד וחוו הישנות או עמידות של המחלה לאחר טיפול קו ראשון, לפחות. התוצא העיקרי שנבדק היה שרידות ללא התקדמות המחלה.

בסך הכל הוקצו אקראית 302 נבדקים; 155 לקבוצת BPd ו-147 לקבוצת PVd.

תוצאות המחקר הדגימו כי לאחר משך מעקב חציוני של 21.8 (טווח של פחות מ-0.1 ועד 39.2) חודשים, שיעורי השרידות המשוערים, ללא התקדמות המחלה, למשך 12 חודשים, עבור נבדקים בקבוצת BPd, עמד על 71% (רווח בר-סמך של 95%, 63-78). זאת, לעומת 51%  (רווח בר-סמך של 95%, 42-60) עבור קבוצת PVd (יחס סיכונים עבור התקדמות או מוות של 0.52, רווח בר-סמך של 95%, 0.37-0.73; p<0.001). המידע על שרידות כוללת עדיין לא בשל לניתוח.

שיעור הנבדקים שהדגימו תגובה לטיפול (חלקית לפחות) עמד על 77% (רווח בר-סמך של 95%, 70-84) בקבוצת BPd לעומת 72% (רווח בר-סמך של 95%, 64-79) בקבוצת PVd, מהם 40% (רווח בר-סמך של 95%, 32-48) ו-16% (רווח בר-סמך של 95%, 11-23), בהתאמה, הדגימו תגובה מלאה לטיפול, לפחות.

תופעות לוואי חמורות בדרגה 3 ומעלה אירעו עבור 94% מהנבדקים בקבוצת BPd ועבור 76% מהנבדקים בקבוצת PVd. אירועים עיניים נצפו עבור 89% מהנבדקים בקבוצת BPd (43% עם דרגת חומרה של 3 או 4) ו-30% מהנבדקים בקבוצת PVd (2% עם דרגת חומרה 3 או 4).

הטיפול באירועים עיניים בקבוצת הטיפול עם משלב BPd כלל שינוי במינון של בלנטמאב מפודוטין. 9% מהנבדקים בקבוצת הטיפול עם BPd הפסיקו את הטיפול עקב תופעות הלוואי העיניות, אך בקבוצת PVd לא דווח על הפסקת טיפול מסיבה זו.

מסקנת החוקרים היתה כי עבור נבדקים עם MM עמידה או חוזרנית, אשר טופלו בעבר עם לנלידומיד, משלב הטיפול BPd הביא לשיפור משמעותי יותר בשרידות ללא התקדמות המחלה ולתגובה עמוקה וממושכת יותר בהשוואה למשלב PVd. עם זאת, אירועים עיניים נצפו בשיעור גבוה יותר בקבוצת הטיפול עם BPd, אך טופלו בהצלחה עם שינוי במינון של בלנטמאב מפודוטין.

נושאים קשורים:  מיאלומה נפוצה,  משלב תרופתי,  מחקרים,  חדשות
תגובות